• Priorita, heslo:

     Zmeňme tradičnú školu na modernú,

     systém vzdelávania na lepší!

     Kráčajme s dobou, my určíme jej smer!

     Škola budúcnosti, splme si svoj sen!

     Cieľová skupina:

     pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy strojníckej

     Ciele Projektu:

     • Vytvorenie a implementácia školského vzdelávacieho programu, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby, exibilne reagovať na požiadavky
     • spoločnosti a pripraviť absolventov na ďalšie celoživotné
     • vzdelávanie.
     • Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu, využívajúceho nové formy a metódy výučby.
     • Zostavenie multimediálnych učební.
     • Príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu.

     Aktivity našej školy:

     • Vytvorenie školského vzdelávacieho programu.
     • Analyzovať potreby.
     • Implementovať nové formy vzdelávania do vyučovania.
     • Vytvorenie multimediálnych učební.
     • Zabezpečenie nového hardvéru pre pedagogických zamestnancov.
     • Zabezpečenie školení pre koordinátorov odborných aktivít a pedagogických zamestnancov

     Účelom týchto aktivít bude:

     • inovácia školského prostredia,
     • skvalitnenie výučby prostredníctvom nových informačných technológií,
     • zvyšovanie zručnosti práce žiakov a pedagógov v technológiách a vytvorenie e-learningového portálu.
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Skvelý úspech žiakov na H2AC - preteky RC vodíkových áut
  • 13.4.2018 Deň NARCISOV
  • 9.4.2018 Talentová skúška
  • 6.4.2018 Ocenenie pána učiteľa Ota Šidlu
  • 21.3.2018 dekanátne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
  • 05.03.2018–09.03.2018 Lyžiarsky kurz
  • 12.02.2018–16.02.2018 Lyžiarsky a snowboardový kurz
  • Modrá škola na Kysuciach
  • 7.3.2018 Školské kolo SOČ
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1541856