• Návrat ku koreňom


    • Hlavný cieľ projektu:

     Zvýšiť kompetencie študentov k sebadisciplíne a rozvoju životných zručností.


     Špecifické ciele projektu:

     • Pomáhať študentom v ťaživej životnej situácii s riešením ich problému.
     • Informovať študentov o podstate negatívnych spoločenských javov a zároveň ovplyvniť ich postoje a orientovať ich na správne, pevné a žiaduce životné hodnoty a vytvoriť zdravé a bezpečné prostredie v škole.
     • Zapojiť aktívne študentov do spolupráce s pedagógmi pri riešení tejto problematiky.
     • Prepojiť odborné znalosti z výučby informatiky a iných predmetov. Študenti spracujú a vyhodnotia získané podklady z dotazníkov.
     • Naučiť účastníkov programu kvalitne využívať voľný čas. Ponúknuť a uskutočniť viacdňový pobyt v prírode.

     Charakteristika projektu

     I. aktivita – Autorská súťaž – Drogy a ja. Cieľom je predovšetkým vzájomné, bližšie sebapoznanie, prejavenie vlastného názoru – pohľadu na drogové závislosti očami študenta. V tejto časti by sa mal študent zamyslieť nad svojou identitou a mal by vyjadriť svoje videnie problematiky.

     II. aktivita – Internetový dotazník je určený  čo najšírejšiemu okruhu študentov. Zároveň žiaci využijú vedomosti z Informatiky pri tvorbe a vyhodnotení dotazníka.

     III. aktivita -  Pobyt v prírode. Za účasti rodičov, učiteľov, zamestnancov a vybraných žiakov sa uskutoční dvojdňový pobyt v prírode. Náplňou bude aktívne využitie voľného času, diskusie, prednáška z klubu Abstinujúcich alkoholikov. V prvom rade ukázať, že život je atraktívny aj bez drog. Našou úlohou nebude v danej časti kritizovať život s drogou, ale proklamovať život bez drog a zdravý životný štýl všeobecne.

     IV. aktivita - Interaktívne programy. Školský koordinátor prevencie vykoná so študentmi interaktívne programy v menších skupinách. Programy budú zamerané na výstupy získané z predchádzajúcej dotazníkovej akcie, prevenciu rizikového správania.


     Rozpočet projektu

     Celkové náklady na projekt sú vo výške 400,00 €. Žilinský samosprávny kraj financuje projekt.


      

      

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola strojnícka
   • sossknm@za.psg.sk
   • + 421 41 421 22 13
   • Športová 1326 024 01 Kysucké Nové Mesto
   • 17053722
   • 2020558155
   • ztv.pavlus@gmail.com
 • Fotogaléria

  • 12.06.2018 Oceňovanie žiakov stredných škôl
  • Pohár nádejí v MiniFlorbale mladších žiakov a žiačok
  • 8.6.2018 ŽUPNÁ KALOKAGATIA 2018 – regionálne kolo
  • 9.6.2018 KIA - Deň otvorených dverí
  • 7.6.2018 Konferencia Industry 4.0 a vzdelávanie
  • Slávnostné ukončenie štúdia - maturitné ročníky
  • Kurz na ochranu života a zdravia
  • Týždeň mlieka
  • 14.5.2018 - 20.5.2018 Týždeň modrého gombíka 2018
 • Počítadlo návštev

  Počet návštev: 1745522